Pagdating ng mga hapones sa lansangan pilipinas Cyber sex cam ipad

02-Oct-2018 07:58

Matapos lamang ang limang taon, lumobo ito sa halagang .4 bilyon.

Kalahati lamang ng halagang iyan ang utang ng Thailand noong 1982.

Namukod-tangi ang Pilipinas, na ang tinularan ay ang ehemplo ng mga bansang Latino Amerikanong nagpatupad ng “protectionism” (ang patakarang maghigpit sa pakikipagkalakalan sa ibang bansa) at nalubog sa malaking pagkakautang.

Bukod dito ay marami pang mga kaso ng korupsyon ang pumutok noong panahon ng kanyang pamumuno, ang ilan dito ay sangkot ang kanyang asawang si Mike Arroyo.

Kaya naman nang maging pangulo si Noynoy Aquino, ang mga milenyal ay may disposisyon na ng kawalan ng paggalang at pagtitiwala sa gobyernong Pilipino.

Kalokohan ang sabihing napamahalaang mabuti ng taong ito ang kanyang kabuhayan, kung gagamiting patunay ang naging marangyang pamumuhay nito bago siya na-bangkarote.

Ngunit iyan mismo ang ginagawa ng mga tagahanga ng rehimeng Marcos.

Namukod-tangi ang Pilipinas, na ang tinularan ay ang ehemplo ng mga bansang Latino Amerikanong nagpatupad ng “protectionism” (ang patakarang maghigpit sa pakikipagkalakalan sa ibang bansa) at nalubog sa malaking pagkakautang.Bukod dito ay marami pang mga kaso ng korupsyon ang pumutok noong panahon ng kanyang pamumuno, ang ilan dito ay sangkot ang kanyang asawang si Mike Arroyo.Kaya naman nang maging pangulo si Noynoy Aquino, ang mga milenyal ay may disposisyon na ng kawalan ng paggalang at pagtitiwala sa gobyernong Pilipino.Kalokohan ang sabihing napamahalaang mabuti ng taong ito ang kanyang kabuhayan, kung gagamiting patunay ang naging marangyang pamumuhay nito bago siya na-bangkarote.Ngunit iyan mismo ang ginagawa ng mga tagahanga ng rehimeng Marcos.Ito ang tinatawag na “debt crisis” (krisis ng pagkakautang) na syang nagdulot ng pagkawala ng mga trabaho, ng malawakan at matinding kahirapan, at nangahulugan ng katumbas na dalawang dekadang nawalang pag-unlad sa bayan.